Keşiş Çayı ve Kolları Üzerindeki Su Değirmenleri ile Onların Kaybolmaya Yüz Tutmuş Kültürel Mirası


Özet Görüntüleme: 54 / PDF İndirme: 40

Yazarlar

  • İbret Dal Erciyes Üniversitesi
  • Eyüp ÇÖMEZ
  • Mehmet Kerem DAL

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10469568

Anahtar Kelimeler:

Keşiş Çayı, Su Değirmenleri, Kültürel Miras

Özet

Özet

Değirmen: İçinde öğütme işi yapılan yer; kahve, buğday, nohut vb. taneleri öğüten araç veya alettir. Su değirmenlerinin ilk olarak ne zaman ve kimler tarafından kullanılmaya başlandığı tam olarak bilinmemekle birlikte insanların buğdayı öğütmek için çeşitli aletler kullanmaları neolitik döneme kadar tarihlenmektedir. Öte yandan Anadolu’da çok sayıda bulunan su değirmenlerinin kökeni de Roma Dönemine dayanmaktadır.

Bu projede Keşiş Çayı ve kolları üzerindeki su değirmenleri ve kaybolmaya yüz tutmuş kültürel mirası araştırılmıştır. Projenin başlıca amacı Keşiş Çayı ve kolları üzerindeki su değirmenleri tamamen kaybolmadan kültürel unsurlarını araştırarak kayda geçirmek ve gelecek nesillere aktarmaktır. Keşiş Çayı Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi ile Osmaniye’nin Kadirli İlçesi arasındaki en önemli doğal sınırlardan biridir. Değirmenlerle ilgili bilgi almak için ilgili köylerde oturan yaşlı kişiler, muhtarlar ve değirmen sahipleriyle görüşülüp iş birliği yapılmıştır. Yapılan alan araştırması sonucu Keşiş Çayı ve kolları üzerinde toplam 42 adet değirmen tespit edilmiş ve söz konusu değirmenlerin kültürel mirası kaybolmadan önce kayıt altına alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Keşiş Çayı, Su Değirmenleri, Kültürel Miras.

Referanslar

Acar, T. (2016). Uşak’taki Su Değirmenlerinden Bir Örnek “Duraklı Değirmeni”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. Sayfa 282. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/312968188_Usak'takı_Su_Degırmenlerınden_Bır_Ornek_Durakli_Degirmeni, Erişim tarihi: 15.10.2019

Ceylan, S. (2014). Kaybolmakta Olan Bir Kırsal Maddi Kültür Örneği: Su Değirmenleri(Ağlasun Örneği) Sayfa 70. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/27042 Erişim tarihi 30.09.2019.

Çorapçıoğlu, G, Ö. Binan, D, U. (2017). Su Değirmenlerine Yönelik Bir Belgeleme ve Koruma Yöntemi. Megaron 2017. Sayfa 229. Erişim adresi: https://www.journalagent.com/megaron/pdfs/Megaron-49389-Artıcle_%28thesıs%29-Ors_Corapcıoglu.pdf Erişim tarihi: 08.10.2019.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama Ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Ankara. Kahramanmaraş-Aşağı Andırın Sulaması Rehabilitasyonu ve Çatak Barajı Planlama Raporu Yapımı İşi. 2019. Sayfa 175.

Gülşen, H. (2013) Değirmen Motifi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. Sayfa 81-88-89 [TAED] 50, Erzurum. Erişim adresi:

http://www.turkiyatjournal.com/makaleler/726099966_5.pdf Erişim tarihi: 08.10.2019

Medya Gazete, 200 Yıllık Su Değirmeni Yıllara Direniyor. 01.07.2019 Erişim adresi:

http://www.medyagazete.com/kadirli/200-yillik-su-degirmeni-yillara-direniyor-h28299.html Erişim tarihi 07.10.2019

Türk Dil Kurumu, (2019). Güncel Türkçe Sözlük, değirmen. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/ Erişim tarihi: 07.10.2019

Özcan, R. (2016). Arşiv Belgeleri Diliyle Su Değirmenleri (Âsiyâb). Sayfa 201. Erişim adresi:

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/2139/22156.pdf Erişim tarihi 22.09.2019

Yiğit, A. (2007). XIV-XVI. Yüzyıllarda Menteşe Livasında Değirmenler. Sayfa 100. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/217299 Erişim tarihi 04.10.2019.

Yörük, D. Kabak, O. (2016). XVI. Yüzyıldan Günümüze Bozkır Su Değirmenleri Ve Değirmen İşletmeciliği. Sayfa 217-218. Erişim adresi:

http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/303/13%20Do%C4%9Fan%20Y%C3%B6r%C3%BCk%20Onur%20%20Kabak%20De%C4%9Firmenler(1).pdf Erişim Tarihi 22.09.2019

İndir

Yayınlanmış

2023-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

Dal, İbret, ÇÖMEZ, E., & DAL, M. K. (2023). Keşiş Çayı ve Kolları Üzerindeki Su Değirmenleri ile Onların Kaybolmaya Yüz Tutmuş Kültürel Mirası. Ases Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 80–98. https://doi.org/10.5281/zenodo.10469568