İntihal Politikası

Dergimize gönderilen tüm makaleler  TURNITIN programı kullanılarak taranmakta, benzerlik oranları ve intihal oranları belirlenmektedir. Makalelerin benzerlik oranlarının yoğunlaştığı noktalar incelenerek yeniden gözden geçirilmesi için Yazara gönderilmektedir. Dergimiz için kabul benzerlik oranı en fazla %20 kabul edilmiştir.