Yazım Kuralları

Yayınlanması amacıyla dergimize gönderilmiş olan özgün makalelerin başında en az 100, en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe (Özet),  ve 3-5 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler) ile Türkçe  başlık yer almalıdır.

Makalelerde yapılan atıflar için yazarların tercihine uygun olarak ve elbette metin içerisinde bütünlüklü bir standart gözetilerek öncelikle APA 7 ya da MLA sistemlerinden biri kullanılabilir.

Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında çalışmada kullanılan kaynakların bir listesi verilir. Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır.

Yazılara üst-bilgi, alt-bilgi ve sayfa numarası verilmez.

İmla ve noktalama işaretleri için, metnin içeriği ile ilişki olan farklılıklar dışında TDK’nın yazım ve imla kılavuzu esas alınır.

 Microsoft Word programında yer almayan özel bir yazı tipinin (font) kullanıldığı çalışmalarda, sisteme makale ile birlikte font dosyası da eklenir.

Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:

                    Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemeli)

                     Üst Kenar Boşluk: 3 cm

                     Alt Kenar Boşluk:  3 cm

                     Sol Kenar Boşluk: 3 cm

                     Sağ Kenar Boşluk: 3 cm

                     Yazı Tipi: Times New Roman

                      Yazı Boyutu: Başlıkta 11, metinde 11, özetlerde 11 ve dipnotlarda 9 punto

                      Paragraf Aralığı: Önce 3 nk – sonra 3 nk

                      Paragraf Girintisi: Metinde İlk Satır (First Line) 1 cm, dipnotlarda Asılı (Hanging) 0.4 cm

                      Satır Aralığı: Metinde 1.15, dipnotlarda Tek

Dergimizin Yayın İlkeleri’ne herhangi bir açıdan uygunluk arz etmeyen yazılar değerlendirilmeye alınmaz.