FEN, ANADOLU VE İMAM-HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE BAKIŞ AÇILARININ KARŞILAŞTIRILMASI (KADİRLİ ÖRNEĞİ)


Özet Görüntüleme: 47 / PDF İndirme: 56

Yazarlar

  • İbret Dal Erciyes Üniversitesi
  • İkbal Sena YENİLMEZ
  • Aybüke ÖZKAN
  • Nisanur KÖSYANLI

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10466499

Anahtar Kelimeler:

Toplumsal Cinsiyet, Lise Öğrencileri

Özet

Toplumsal cinsiyet, erkek ile kadının toplumsal ve kültürel perspektiften tanımlanması için kullanılan bir kavramdır. Bu çalışmada fen, Anadolu ve imam-hatip liselerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine bakış açılarını karşılaştırarak geliştirmeleri muhtemel tutum ve davranışları öğrenmek amacıyla yapılmıştır. Yapılan literatür taramasında, üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyetlere ilişkin bakış açısını yansıtan birçok çalışmanın yapıldığı görülmüş ancak lise öğrencilerine yönelik -Eskişehir örneği hariç- herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışma, Osmaniye iline bağlı Kadirli ilçesinde örgün eğitim yapan biri fen, biri Anadolu, biri erkek, diğeri kız imam-hatip lisesi olmak üzere toplam dört okulda gerçekleştirilmiştir.  Araştırmanın evrenini fen, Anadolu ve imam-hatip lisesi öğrencileri, örneklemini ise Kadirli ilçesindeki söz konusu okullarda 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenim görmekte olan 173’ü erkek, 179’i kız toplam 352 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma, okul türleri farklı olsa da öğrenciler benzer toplumsal cinsiyet anlayışına sahiptir, hipotezine dayanmaktadır.

 

            Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında öğrencilerin genel anlamda toplumsal cinsiyet yargılarına mesafeli ve eşitlikçi bir anlayışa sahip oldukları görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

Dal, İbret, YENİLMEZ, İkbal S., ÖZKAN, A., & KÖSYANLI, N. (2023). FEN, ANADOLU VE İMAM-HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE BAKIŞ AÇILARININ KARŞILAŞTIRILMASI (KADİRLİ ÖRNEĞİ). Ases Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 1–20. https://doi.org/10.5281/zenodo.10466499