GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN TASARLANAN ALIŞVERİŞ UYGULAMASI


Özet Görüntüleme: 158 / PDF İndirme: 102

Yazarlar

  • Murat CANPOLAT
  • Ali DAĞAŞAN
  • Nicet GÜLECEN
  • Güler KARAASLAN

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7740724

Anahtar Kelimeler:

Görme Engelli Birey, Alışveriş,, Uygulama, Cep Telefonu

Özet

Engelliler toplumun küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli olmaları nedeniyle sosyal yaşamda birçok sorunla karşılaşmaktadırlar. Ön plana çıkan sorunların başında toplumdan dışlanma, ayrımcılık ve önyargılar gelmektedir. Ne yazık ki en temel kişilik haklarından mahrum bırakılıyorlar. Sorunları çoktur ve bunları çözemeyecekleri düşünülür. Engelli bireylerin sorunları birçok nedene dayanmaktadır. Engelliler büyük ölçüde yaşamlarını zorlaştıran fiziksel, kültürel, sosyal ve ekonomik engellere maruz kalmaktadır. Günlük yaşamda sosyal yaşam aktivitelerine sınırlı ölçüde katılabilirler. Engelli bireylerin eğitimden sağlığa, iş ve mesleki rehabilitasyondan kültür-sanata, spordan kent standartlarının yükseltilmesine kadar çözüm bekleyen pek çok sorunu bulunmaktadır.
Bu çalışma, "görme engelli bireylerin kendi başlarına bağımsız olarak alışveriş yapmalarını sağlayacak bir uygulama tasarlamak ve sosyal hayata daha kolay katılmalarına olanak sağlamak" için gerekli çözümleri üretmek amacıyla yapılmıştır.
Engelli bireylerin sosyal hayattaki sınırlılıklarını aşmalarına ve kendi kendine yetebilen bireyler olmalarına yardımcı olmak önemlidir. Kendi başlarına bir yerden bir yere seyahat edebilecekleri hatta alışveriş yapabilecekleri bazı projelere ve sistemlere ihtiyaçları var. Bu amaçla özellikle android cep telefonlarının yaygın olarak kullanıldığı günümüzde uygulama programları kullanmak ve yazılım oluşturmak çok da zor değil. Bu amaca ulaşmak için uygulanacak programı belirleyerek düşündüğümüz sistemin yazılımını gerçekleştirmek gerekmektedir.

Referanslar

(1) Diane Coleman, “Assisted suicide and disability”, Human Rights: Journal of the Section of Individual Rights and Responsibilities, 1-11, 2000 (2) WHO. (1980). International classification of impairments, disabilities and handicaps. Geneva: World Health Organisation, s. 28.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

CANPOLAT, M., DAĞAŞAN, A., GÜLECEN, N., & KARAASLAN, G. (2022). GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN TASARLANAN ALIŞVERİŞ UYGULAMASI. Ases Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 101–106. https://doi.org/10.5281/zenodo.7740724

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri