1. SINIF ÖĞRENCİLERİNEROBOTLARLA KODLAMA YAPARAK MATEMATİK ÖĞRETİMİ


Özet Görüntüleme: 85 / PDF İndirme: 69

Yazarlar

 • Murat CANPOLAT
 • Ahmet BELEN
 • Murat ÇEVİK
 • Güneş CANPOLAT
 • Selin ÇEVİK
 • Arzu ARSLAN KURNAZ
 • Sefa GÜLPINAR
 • Selami ŞAHİN
 • Abidin ARICI
 • Sevilay ŞAHİN
 • Savaş BAŞ

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10469660

Anahtar Kelimeler:

Okuma, Robot, Öğretmen, Kodlama, Materyal

Özet

Çocuk ilk kez programlı öğretimin gerektirdiği faaliyetlere katılacağı için, ilköğretime başlamak çocuğun yaşamında önemli bir dönüm sınırıdır. Belirli bir taslak doğrultusunda öğrenme öğretme süreçlerinde verilen yönergeleri yerine getirmek zorundadır. Bu yüzden okumaya karşı gidişatı yönlendirmek açısından ilkokul birinci sınıf ehemmiyetli bir merhaledir

Bu çalışma, ‘Birinci sınıf öğrencilerinin okumayı daha kolay öğrenebilmesi için bir sistem tasarlamak, tasarlanmış bu sistem kullanarak birinci sınıf öğrencilerinin ilgisini çekebilmek, tasarlanmış bu sistem kullanarak birinci sınıf öğrencilerinin okumayı daha kolay öğrenebilmesini sağlamak ve birinci sınıf öğrencilerini kendi elleriyle kodlayacakları robotla tanıştırmak amacıyla yapılmıştır.

 

Yaptığımız sistemde; Öğretmen öğrencinin okuyacağı kelimeyi tahtaya yazacak, öğrencinin okumasının ardından materyal üzerinde o kelimeyi bulduktan sonra projemizde kullanacağımız bee-bot robotunu kodlayarak bu kelime üzerine gitmesini sağlayacaktır. Farklı olarak öğrenciye kelime ya da harf öğretmen tarafından söylenecek, öğrencinin o kelimeyi materyal üzerinde bularak bee-bot’ u hedef kareye kodlama yaparak yönlendirmesi istenecektir. Kelimeyi bulan ve robotu doğru kodlayan öğrenci alkışlanacaktır.

Okula yeni başlayan öğrenciler için okumaya geçmek önemlidir ve bu ne kadar kısa sürede olursa o kadar iyi olmaktadır. Eğitim hayatları boyunca bundan etkilenmektedirler. Ancak okumaya geçme durumunda sıkıntı yaşayan öğrencilerde yok değildir. Bu tür öğrencilerin ve okumaya geçebilecek tüm öğrencilerin ilgisini çekecek farklı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Referanslar

Beran T., Ramirez-Serrano A., Kuzyk R., Fior M., & Nugent S. (2011). Understanding how children understand robots: Percieved animism in child-robot interaction. International Journal of Human-Computer Studies, 69, 539–550

Delogne, Roger. (1968). De l'opportunité d'apprendre à lire avant six ans (Ecole des

sciences psychologiques et pédagogiques, juillet 1968, p. 4.

Gauquelin Françoise(1970). Apprendre à lire avant l'école. In: Communication et

langages. N°8, 1970. s. 65-70.

Oktay ve Unutkan, 2005. FARKLI TÜR EĞİTİMLER Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 323-343

Oğuzkan, 1995. OKUMA BECERİLERİNE PEDAGOJİK BİR BAKIŞ. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 341-358.

Talada, 2007. OKUMA YAZMA BECERİLERİ. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(5), 126-159

https://www.robotistan.com/bee-bot-okul-oncesi-programlama-robotu (Erişim Tarihi:30.01.2023)

İndir

Yayınlanmış

2023-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

CANPOLAT, M., BELEN , A., ÇEVİK, M., CANPOLAT, G., ÇEVİK, S., ARSLAN KURNAZ, A., GÜLPINAR, S., ŞAHİN, S., ARICI, A., ŞAHİN, S., & BAŞ, S. (2023). 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNEROBOTLARLA KODLAMA YAPARAK MATEMATİK ÖĞRETİMİ. Ases Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 105–115. https://doi.org/10.5281/zenodo.10469660

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri