PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN AİLELERİN EĞİTİME KATILIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN AİLELERİN EĞİTİME KATILIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ


Özet Görüntüleme: 36 / PDF İndirme: 47

Yazarlar

  • ATİLLA KURUN CANİK BAŞALAN CUMHURİYET ORTAOKULU
  • Berat Bilgin UYANIK Çarşamba Belediyesi Özel eğitim Uygulama okulu
  • Ercan Ali Özdemir
  • Muhammet İLERİ
  • Salim Katipoğlu

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10469498

Anahtar Kelimeler:

Aile katılımı, psikolojik danışman, öğretmen görüşü

Özet

Eğitime aile katılımı, öğrencilerin başarısını artırma ve okul deneyimlerini geliştirme açısından son derece önemlidir. Aileler, çocuklarının eğitimine destek olmak için okullarla işbirliği içinde olmalıdır. Bu, öğrencilerin motivasyonunu artırır, okulda daha iyi performans göstermelerine yardımcı olur ve aynı zamanda aile-okul ilişkilerini güçlendirir. Psikolojik danışmanların, ailelerin eğitime katılımı hakkındaki görüşlerini incelemeyi amaçlayan bu araştırma nitel araştırma tekniklerinden olgubilim desende planlanmıştır. Araştırma çalışma grubunu 10 psikolojik danışman oluşturmaktadır. Araştırma verilerine ulaşmak için araştırmacı tarafından geliştirilen 5 soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. İçerik analizi yoluyla çözümlenen ve anlamlı hale getirilen verilere göre ailelerin eğitim sürecinde yaşanan sorunların başında aile ilgisizliği gelmektedir. Ailelerin eğitim sürecine katılımına yeterince motive olmadığı, yoğunluktan dolayı aile bilgilendirmeleri ve eğitimlerinin yapılmadığı, öğretmenlerin ailelerin eğitime katılması konusunda deneyimsizliğine bağlı olarak kendilerini yeterli görmedikleri ve ailelerin katılım sürecinin iyileştirilmesi için en fazla önerilen görüş aile eğitimleri düzenlenmesi şeklindedir.

Referanslar

Bempechat, J. (2000). Getting our kids back on track: Educating children for the future. Jossey-Bass Publishers. ERIC Number: ED442573

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi

Celep, C. (2008). Sınıf yönetiminde kuram ve uygulama. Pegem Akademi.

Erdoğan, Ç. & Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri. Educational Administration: Theory and Practice, 16(3), 399-431.

Ergun, M. (1994). Eğitim Sosyolojisine Giriş ( Eğitim ve Toplum).Ankara: Ocak Yayınları.

Fidan, N. (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme. (3.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Gonzalez-Deltas, A., Willems, P., & Holbein, M., (2005). Examining the relationship between parental involvement and student motivation. Educational Psychology Review. 17(2).

Grolnick, W., & Slowiaczek, M. (1994). Parents' involvement in children's schooling: A multidimensional conceptualization and motivation model. Child Development. 65(1). 237-252.

Hoover-Dempsey, K., & Sandler, H. (1997). Why do parents become involved in their children's education? Review of Educational Research, Vol 67, No. 1, pp. 3-42

Hoover-Dempsey, K.V., & Sandler, H. M. (2005). Final Performance Report for OERI Grant #R305T010673: The social context of parental involvement: A path to enhanced achievement. Presented to Project Monitor, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education, March 22, 2005.

Kıncal,Y.R. (1993). Aile ve Eğitim. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı:5.

Larocque, M., Kleiman, I., & Darling, S. M. (2011). Parental involvement: The missing link in school achievement. Preventing School Failure 55 (3): 115–122.

Özmen, Ö. (1999). Çağdaş Sporda Eğitim Üçgeni. Ankara: Bağırgan Yayınevi.

Sapungan, G. M., & Sapungan, R. M. (2014). Parental involvement in child’s education: Importance, barriers and benefits. Asian Journal of Management Sciences and Education, 3(2): 42-48.

Spera, C. (2005). A review of the relationship among parenting practices, parenting Styles, and adolescent school achievement. Educational Psychology Review. 17(2). 125- 143

İndir

Yayınlanmış

2023-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

KURUN, A., UYANIK, B. B., Özdemir, E. A., İLERİ, M., & Katipoğlu, S. (2023). PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN AİLELERİN EĞİTİME KATILIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN AİLELERİN EĞİTİME KATILIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. Ases Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 73–79. https://doi.org/10.5281/zenodo.10469498