OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ORİGAMİ SANATI


Özet Görüntüleme: 111 / PDF İndirme: 46

Yazarlar

  • Esma OKUR
  • Zekiye BARMAN
  • Şermin ARTUÇ

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10470344

Anahtar Kelimeler:

Origami, Sanat, Eğitim

Özet

Okul öncesi dönemde origami sanatının isteğe öğrencilerin ince motor kas gelişimi ve sanat evrelerindeki rolü hakkında kısa bilgiler vermektedir. Okul öncesi öğrencilerine ders dışı ve ders içerisinde bir etkinlik olarak sunmak ve gözlem yordamlarından oluşmaktadır. Origaminin okul öncesi öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal alanda gelişmelerinde oldukça katkı sunmaktadır.
Araştırma, bu sanatın eğitim süreci içerisinde yaratabileceği etkiyi iki düzeyde ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır: davranış. Öğretmen-öğrenci ilişkisinde önemli bir gelişme ve öğrenme origami gerçekten çocukların duyu ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve onlara duyarlılık kazandırır.

Referanslar

Akpınar, A. (2022). Sanat Yapıtında Gerçek Nesneden Uzaklaşma Sürecinde Teknolojinin Rolü ve Dijital Sanat Nesnesi. https://doi.org/10.54614/ArtVis.2022.1030400 adresinden alındı

Aktan, C. (2007). Yüksek öğretimde değişim: global trendler ve yeni paradigmalar. Değişim çağında yüksek öğretim: global trendler ve yeni paradigmalar. İzmir: Yaşar Üniversitesi Yayını.

Al-Amri, M. (2011). Multidiscipline-based Art Education Model: A Possible Way for Improving the Quality of Teaching Art. The International Journal of the Arts in Society Annual Review, 6(4), 76-98.

Allison, B., & Hausman, J. (1998). The Limits of Theory in Art Education. Journal of Art & Design Education, 17(2), 121-127.

Altunay, 2013 akt. Wınegard. (2019). Dijital Medya Teknolojilerinin Sanatın Ve Tasarımın Yaygınlaşmasındaki Yeri Ve Önemi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bozyel, H. (2021). Ouchhh kurucu ortağı Ferdi Alıcı: Fikir teknolojiden önce gelir. Bridges, D. (2006). The disciplines and the discipline of educational research. Journal of Philosophy of Education, 259-272.

Buschkühle, C. (2021). Beuys and Artistic Education. https://beuysonoff.com/freeinternational-university/education/beuys-and-artistic-education/ adresinden alındı

Bümen, N. T. (2004). Okulda Çoklu Zeka Kuramı. Ankara: Pegem A. Yayıncılık.

Cabanne, P. (1997). Kolajlar (324-327). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Çuhacı, G. (2007). Dijital sanatlarda bedenin kullanımı . Marmara Universitesi .

Dasdas. (2022, Ekim 20). Paralel Evren. https://www.dasdas.com.tr/paralleluniverse/ adresinden alındı

Delier, A. (2005). Sanat eğitiminde disiplinler arası yaklaşımlar. Yüksek Lisans Tezi. . İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Demirel, M., & Coşkun, Y. (2010). Case Study on Interdisciplinary Teaching Approach Supported by Project Based Learning. The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE), 2(3), 27-52.

MEB. (2006). Görsel sanatlar dersi.

MEB (2016). STEM eğitimi raporu, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel

Müdürlüğü, http://yegitek.meb.gov.tr/stem_egitimi_raporu.pdf

MEB. (2018). Görsel sanatlar dersi.

MEB. (2018). Teknoloji ve Tasarım. Ankara.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

OKUR, E., BARMAN, Z., & ARTUÇ, Şermin. (2023). OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ORİGAMİ SANATI. Ases Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 121–125. https://doi.org/10.5281/zenodo.10470344