ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA ESPİYONAJ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 32 / PDF İndirme: 14

Yazarlar

  • UTKU BERK ÇİFTÇİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10466750

Anahtar Kelimeler:

Espiyonaj, Karşı-espiyonaj, Ulusal Güvenlik, Uluslararası İlişkiler

Özet

Bu tez çalışması, espiyonajın ve karşı-espiyonajın Türkiye'deki rolünü, tarihsel arka planını, tanımını ve uluslararası ilişkilerdeki etkilerini ayrıntılı bir şekilde incelemektedir. Espiyonaj, Türk devletinin ulusal güvenliği, dış politika stratejileri ve uluslararası işbirliği açısından önemli bir araç olmuştur. Türkiye'nin tarih boyunca casusluk faaliyetlerine tanıklık ettiği ve bu faaliyetlerin ulusal güvenliğe ve dış politikaya katkı sağladığı görülmüştür. Espiyonajın uluslararası ilişkilere etkileri incelenirken, Türkiye'nin terörle mücadele, diplomatik stratejiler oluşturma ve uluslararası güvenliğe katkı sağlama yeteneğinin arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, espiyonajın hukuki ve etik boyutları ele alınmış ve Türkiye'nin bu alandaki politikaları tartışılmıştır. Karşı-espiyonajın Türkiye'deki rolü, iç tehditlerle mücadelede belirginleşmiş ve Türkiye'nin ulusal güvenliğini koruma konusundaki kararlılığını yansıtmıştır. Gelecekte, teknolojik gelişmelerin ve uluslararası dinamiklerin espiyonaj ve karşı-espiyonajı nasıl etkileyeceği konusunda dikkatli olunmalı ve Türkiye, değişen tehditlere uyum sağlamak için istihbarat kapasitesini güçlendirmeye devam etmelidir.

Referanslar

Akgün, M. (2011). Turkey-Israel Relations in the Aftermath of the Gaza Flotilla Raid: Implications and Limitations. Turkish Studies, 12(3), 417-439.

Akıncı, A. (2016). The Role of Intelligence in Combating Terrorism: A Case Study of Turkey. International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 29(2), 367-386.

Alford, M. (2013). Spies in Popular Culture: Espionage's New Visibility and Materiality. Journal of Popular Culture, 46(4), 809-827.

Andrew, C. M. (2013). The Secret World: A History of Intelligence. Yale University Press.

Aras, B., & Caha, O. (2010). Turkish Intelligence: Filling the Gap Between Theory and Reality. Middle Eastern Studies, 46(6), 933-948.

Ayata, B. (2018). Turkey's Changing Foreign Policy: The Turkish Intelligence Service (MİT) and the Syrian Crisis. International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 31(2), 232-250.

Aydın, E. (2019). Intelligence Oversight and Accountability in Turkey: The Need for Reform. Intelligence and National Security, 34(4), 501-519.

Başer, İ. (2016). Countering Espionage: A Case Study of FETÖ's Infiltration into the Turkish Armed Forces. Journal of Intelligence History, 15(2), 127-147.

Borman, T. (2014). Elizabeth's Spymaster: Francis Walsingham and the Secret War That Saved England. Penguin.

Ergenekon, Y. (2010). The Gülen Movement: A Turkish Challenge to Radicalism, Extremism, and Terrorism. Middle East Policy, 17(3), 72-82.

Ergin, E. (2019). Counterterrorism and Intelligence in Turkey: A Review of the Evolution, Current Challenges, and Future Prospects. Terrorism and Political Violence, 31(2), 228-244.

Ersel, H. (2015). Turkey's Intelligence Policy on Syria: A Blessing or a Curse? Middle Eastern Policy, 22(3), 87-101.

Fotion, N. (2007). Spy and Proxy War Ethics. Philosophy & Public Policy Quarterly, 27(1/2), 16-21.

Goldsworthy, A. (2006). Caesar: Life of a Colossus. Yale University Press.

Huang, Y. (2015). Ancient Chinese Statecraft and Intelligence: The Art of Secret Information Warfare. Naval Institute Press.

Johnson, L. (2013). Modern Spying: Intelligence Agencies and the Fight Against Terrorism. Praeger.

Kalb, M. (2007). Spies, Networks, and Counterintelligence in the Late Fourteenth Century: The Role of Deception and Espionage in Geoffrey Chaucer's "Man of Law's Tale." The Chaucer Review, 42(2), 149-161.

Karadağ, R. (2018). Intelligence and Security in Turkey: The Evolving Role of the National Intelligence Organization. International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 31(3), 459-479.

Kösebalaban, H. (2015). The Role of the Military in Contemporary Turkish Politics: Failing the Kemalist Legacy. Mediterranean Quarterly, 26(2), 37-59.

Kuru, A. T. (2008). The History of the National Intelligence Organization (MİT) of Turkey. International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 21(4), 786-811.

Kuşçu, H. (2016). Intelligence and Civil Liberties in Turkey: Legal Framework and Practice. Intelligence and National Security, 31(6), 833-850.

Libicki, M. C. (2009). Cyberdeterrence and Cyberwar. Rand Corporation.

Lindner, C. (2010). Hollywood under Siege: Martin Scorsese, the Religious Right, and the Culture Wars. University Press of Kentucky.

MİT. (2020). Milli İstihbarat Teşkilatı Faaliyet Raporu 2020. MİT Yayınları.

Özdemir, İ. (2020). Cyber Espionage in the Age of Information Warfare: The Turkish Experience. Journal of Cybersecurity and National Security, 4(1), 23-42.

Özdemir, İ. (2020). The Role of Cyber Intelligence in National Security: The Case of Turkey. Journal of Cybersecurity and Information Management, 2(1), 11-28.

Özdoğan, A. (2013). The Role of Turkey in the Intelligence Cooperation of NATO during the Cold War. Uluslararası İlişkiler, 10(38), 71-87.

Özsoy, M. (2015). Ethical and Legal Issues in Intelligence Operations: Security and Human Rights in Turkey. International Journal of Intelligence Ethics, 3(2), 67-82.

Powers, F. G. (1970). Operation Overflight: A Memoir of the U-2 Incident. Potomac Books.

Savaş, A. (2017). Intelligence and Diplomacy: The Turkish Experience. International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 30(1), 75-93.

Schoen, J. W. (2018). China's Economic Espionage Campaign. The Washington Quarterly, 41(1), 101-115.

Sulick, M. J. (2012). Spying in America: Espionage from the Revolutionary War to the Dawn of the Cold War. Georgetown University Press.

Şahin, M. (2017). Economic Espionage and Counterintelligence: The Case of Turkey. International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 30(4), 560-579.

Taşdemir, F. (2017). Intelligence and Democracy: The Case of Turkey. Intelligence and National Security, 32(5), 632-649.

Yavuz, M. H. (2006). Secrecy and Modernity: A Historical Sociology of Secret Police and Intelligence Organizations. International Political Sociology, 1(3), 295-315.

Yılmaz, M. (2018). Turkey's Foreign Policy and Intelligence Challenges in a Changing World. Journal of International Affairs, 71(1), 121-135.

Yılmaz, M. (2019). Espionage and National Security in a Changing World: Turkey's Perspective. International Journal of Intelligence and Security Studies, 4(2), 211-230.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

ÇİFTÇİ, U. B. (2023). ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA ESPİYONAJ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Ases Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 21–29. https://doi.org/10.5281/zenodo.10466750